Kauwgum verwijderen

Kauwgum: Een vergaand probleem

Na het graffiti-fenomeen worden de openbare besturen geconfronteerd met het probleem van kauwgom, dat door het publiek achteloos op de grond wordt gegooid. Gevolg : stoepen en pleinen krijgen het uitzicht van een luipaard- of girafhuid, zonder evenwel de charme van deze dieren. Het integraal verwijderen van kauwgom is een moeilijke klus ; bovendien zal het nodig zijn de straatbekleding volledig en in de diepte te reinigen.

Kauwgum verwijderen met heet water

Steeds met de ecologie in het hoofd kunnen we U nu het “Jadon” systeem voorstellen. Dit is tot stand gekomen na langdurige oppuntstellingen en heeft als bijzonderste eigenschap uitsluitend gebruik te maken van water. Alle chemische producten, zoals oplosmiddelen en detergenten, zijn uit den boze.

De “Jadon” machine sproeit zeer heet water onder hoge druk op de te reinigen oppervlakte. Het vervuilde water wordt grotendeels opgezogen en nadien geloosd in de riolering.

Ander groot voordeel : de reinigingswerken brengen geen OVERLAST mee. De handelszaken kunnen gewoon open blijven en hun klanten worden niet gehinderd noch door rondspattend water, noch door overmatig lawaai.

Bij wijze van voorbeeld : de Nieuwstraat in Brussel (zie foto), de drukst bezocht winkel-wandelstraat van België. De reiniging van de ongeveer 8.000 m² stoepen(deeltijds gebruikt als parkeer- en loszone) kon uitgevoerd worden zonder de straat af te sluiten, terwijl de toegang tot de winkels onafgebroken verzekerd was. Bij het reinigen werden naar schatting een half millioen kauwgomresten verwijderd. Sommige tegels van lichtgekleurd architectonisch beton telden tot 33 kauwgomresten op een oppervlakte van amper 40 x 40cm.

Vraag vrijblijvend een bestek. Wij leveren “maatwerk” aan competitieve prijzen, rekening houdend met het bereikte resultaat.